Biomi Gold Glucerna

Biomi Gold Glucerna – Giải pháp tối ưu cho người đái tháo đường và tiền đái tháo đường
– Hỗ trợ ổn định đường huyết
– Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng
– Hỗ trợ tốt cho tim mạch
– Hỗ trợ tiêu hóa

Danh mục: